DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål) Choose language: DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål)

Miljøpolitik

Hosta vil:

  • Arbejde målrettet på at mindske miljøbelastningen forårsaget af virksomhedens drift;
  • Opretholde et godkendt miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO14001;
  • gennemføre interne revisioner af systemet i henhold til plan, samt i ledelsen foretage en kritisk vurdering heraf og gennemføre forbedringer, hvor det viser sig påkrævet;
  • opstille forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk op på indsatser og resultater med henblik på løbende forbedringer;
  • sikre at virksomheden har de nødvendige og kvalificerede ressourcer til opgaven;
  • Løfte i flok - ved aktivt at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet;
  • Hjælpe kunder til at finde den mest miljøvenlige fremstillingsmetode;
  • Sikre at såvel myndighedskrav som kundekrav til virksomhedens miljøstyring og tilhørende dokumentation efterleves;
  • Sikre at der også ved virksomhedens valg af leverandører inddrages miljøspørgsmål;
  • Ud fra den årlige miljøtekniske gennemgang at udvælge relevante miljøbelastninger og minimere disse mest muligt.

Ovenstående målsætninger og politikker er et uddrag af Hosta Industries A/S' samlede kvalitet- og miljøledelses-system. Systemet omfatter ligeledes en årlig miljøteknisk gennemgang af miljøforhold på Hosta Industries A/S. 

Denne gennemgang danner grundlag for en massebalance, der kan bruges til at skabe et overblik over virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Skulle det have interesse kan systemets Niveau 1 samt den seneste massebalance rekvireres hos kvalitetschefen.

Hosta Industries køber fabrik

Gravemaskinerne var gået i jorden, da ejeren af nabofabrikken ringede og sagde, at han gerne ville sælge. Dermed blev en fabriksudvidelse hos Hosta Industries på 1.200 kvadratmeter i stedet til købet af nabofabrikken på 2.300 kvadratmeter.

 

Fabrikken har tidligere været skurvognsfabrik med produktion af pavilloner. Produktionen gør, at fabrikken er indrettet ideelt med brede haller, der har højt til loftet. 

 

Læs mere

Kontakt

Hosta Industries A/S 

Gørtlervej 1
DK-9320 Hjallerup

Tlf. +45 9828 1677
hosta@hosta.dk

Find kontaktperson