DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål) Choose language: DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål)

Miljøpolitik

Hosta vil:

  • Arbejde målrettet på at mindske miljøbelastningen forårsaget af virksomhedens drift;
  • Opretholde et godkendt miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO14001;
  • gennemføre interne revisioner af systemet i henhold til plan, samt i ledelsen foretage en kritisk vurdering heraf og gennemføre forbedringer, hvor det viser sig påkrævet;
  • opstille forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk op på indsatser og resultater med henblik på løbende forbedringer;
  • sikre at virksomheden har de nødvendige og kvalificerede ressourcer til opgaven;
  • Løfte i flok - ved aktivt at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet;
  • Hjælpe kunder til at finde den mest miljøvenlige fremstillingsmetode;
  • Sikre at såvel myndighedskrav som kundekrav til virksomhedens miljøstyring og tilhørende dokumentation efterleves;
  • Sikre at der også ved virksomhedens valg af leverandører inddrages miljøspørgsmål;
  • Ud fra den årlige miljøtekniske gennemgang at udvælge relevante miljøbelastninger og minimere disse mest muligt.

Ovenstående målsætninger og politikker er et uddrag af Hosta Industries A/S' samlede kvalitet- og miljøledelses-system. Systemet omfatter ligeledes en årlig miljøteknisk gennemgang af miljøforhold på Hosta Industries A/S. 

Denne gennemgang danner grundlag for en massebalance, der kan bruges til at skabe et overblik over virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Skulle det have interesse kan systemets Niveau 1 samt den seneste massebalance rekvireres hos kvalitetschefen.

Stålspecialist i fremgang er åben over for købs- og salgsdialog

En stigende brug af robotter har været med til at øge effektiviteten hos Hosta Industries, som samtidig sælger mere til kunder i ind- og udland. Med en stigende efterspørgsel og en større grad af automatisering har grundstenene været lagt til vækst for Hosta Industries i det seneste regnskabsår. I regnskabsperioden, som løb frem til udgangen af juni, steg selskabets overskud med 67 pct. til 6,0 mio. kr. efter skat. Det var et af de bedste resultater nogensinde for den mere end 40 år gamle familieejede virksomhed.

 

Læs mere

Kontakt

Hosta Industries A/S 

Gørtlervej 1
DK-9320 Hjallerup

Tlf. +45 9828 1677
hosta@hosta.dk

Find kontaktperson