DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål) Choose language: DanskEnglish (British)SvenskaNorsk (bokmål)

Kvalitetspolitik

Hosta vil:

 • Udvikle vor know-how samt tekniske løsninger og serviceydelser for at fastholde og sikre vor position som attraktiv
 samarbejdspartner for vore kunder;
 • Kunne fastholde stor ekspertise, fleksibilitet samt højt serviceniveau;
 • Være teknologisk på forkant inden for pladebearbejdning;
 • Have en åben og tæt dialog med vore kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere;
 • Opstille kvalitetsforbedringsmål og handlingsplaner for gennemførelse af disse;
 • Følge systematisk op på indsatser og resultater med henblik på løbende kvalitetsforbedringer;
 • Opretholde et godkendt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO9001 standarden; 
 • Være en attraktiv virksomhed med stor trivsel og personaletilfredshed;
 • Sikre at afdelinger og medarbejdere kender kvalitetsstyringssystemet og at gennemføre løbende information og
 uddannelse heri;
 • Foretage en regelmæssig og systematisk måling og opfølgning af kundetilfredshed;
 • Gennemføre interne revisioner af systemet i henhold til plan, samt i ledelsen foretage en kritisk vurdering heraf og 
gennemføre forbedringer, hvor det viser sig påkrævet.

Ovenstående målsætninger og politikker er et uddrag af Hosta Industries A/S samlede kvalitet- og miljøledelses-system. Systemets Niveau 1 kan rekvireres hos kvalitetschefen, hvis dette har interesse.

Stålspecialist i fremgang er åben over for købs- og salgsdialog

En stigende brug af robotter har været med til at øge effektiviteten hos Hosta Industries, som samtidig sælger mere til kunder i ind- og udland. Med en stigende efterspørgsel og en større grad af automatisering har grundstenene været lagt til vækst for Hosta Industries i det seneste regnskabsår. I regnskabsperioden, som løb frem til udgangen af juni, steg selskabets overskud med 67 pct. til 6,0 mio. kr. efter skat. Det var et af de bedste resultater nogensinde for den mere end 40 år gamle familieejede virksomhed.

 

Læs mere

Kontakt

Hosta Industries A/S 

Gørtlervej 1
DK-9320 Hjallerup

Tlf. +45 9828 1677
hosta@hosta.dk

Find kontaktperson