da
Kontakt

Certificeringer

Fra begyndelsen i 1973 har Hosta Industries bestræbt sig på at levere det bedst mulige produkt til kunden. Som et redskab til metodestyring i forhold til at opnå den bedste kvalitet indførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag efterleves i hele huset. Dette gennemsyrer hele virksomheden, hvor alle medarbejdere altid vil yde deres bedste for at levere den gode kvalitet, som kendetegner Hosta Industries.

Miljø og arbejdsmiljø er ligeledes vigtige fokusområder og vores certificeringer er med til at sikre konstant opmærksomhed på miljø og arbejdsmiljø samt overholdelse af gældende lovgivning. 

Klik her for at åbne vores certifikat for ledelsessystem

Hosta Industries vil være den foretrukne partner indenfor kompleks stålbearbejdning og sikre en høj kundetilfredshed med fokus på kvalitet og leveringssikkerhed. Det gør vi ved at:

 • Opretholde et godkendt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO9001 standarden
 • Fastholde og udvikle stor ekspertise, fleksibilitet samt højt serviceniveau
 • Være på forkant med viden og teknologi inden for stålbearbejdning og øvrige serviceydelser
 • Fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab
 • Have en åben og tæt dialog med vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
 • Fokusere på løbende forbedringer og opstille kvalitetsforbedringsmål samt handlingsplaner for gennemførelse af disse
 • Sikre at afdelinger og medarbejdere kender kvalitetsstyringssystemet og at gennemføre løbende information og uddannelse heri

Hosta Industries ønsker at arbejde målrettet på at mindske miljøbelastningen forårsaget af virksomhedens drift. Dette gør vi ved at:

 • Opretholde et godkendt miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO14001
 • opstille forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk op på indsatser og resultater med henblik på løbende forbedringer
 • Løfte i flok – ved aktivt at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet og sikre at virksomheden har de nødvendige og kvalificerede ressourcer til opgaven
 • Hjælpe kunder til at finde den mest miljøvenlige fremstillingsmetode
 • Sikre at der også ved virksomhedens valg af leverandører inddrages miljøspørgsmål
 • Ud fra den årlige miljøteknisk gennemgang udvælge relevante miljøbelastninger og minimere disse mest muligt

Hosta Industries arbejder målrettet på at sikre en sikker og attraktiv arbejdsplads ved at:

 • Opretholde certificeringen OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1191:2013 for at systematisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
 • Gennemføre vores aktiviteter på en forsvarlig måde, så vi ikke belaster medarbejderen unødvendigt
 • Minimere og forebygge antallet af arbejdsulykker og sygefravær grundet arbejdsmiljø
 • Arbejde målrettet på at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø ved løbende vurdere og evaluere mulige risici
 • Sikre en attraktiv arbejdsplads med stor trivsel og personaletilfredshed. Vi ønsker en sund og ordentlig kultur, der bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet samt at den nødvendige tid og ressourcer er til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77